Akıntıya Kürek Çekmeyin Ki Hayatınız Aksın
Bu çalışma; aile, atalar, iş, sosyal hayat gibi ait olduğumuz tüm sistemlerin doğal düzeni dışına çıkmış ve fark edemediğimiz engelleyici, hasta eden dinamiklerini ortaya çıkartıp bu dinamikleri doğru düzene kavuşturmak için yapılan bir çalışmadır. Örneğin; çalışma ortamınızda anlamlandıramadığınız biçimde aynı mutsuz sonuca farklı şekillerde ulaşıyor olabilirsiniz, sebebini bilmediğiniz hislerle mücadele ediyor olabilirsiniz, ailenizde ve sosyal hayatınızdaki ilişkileri huzurlu bir düzene oturtamıyor
olabilirsiniz. Doğal düzeni dışına çıkmış, göremediğimiz ya da doğru algılayamadığımız dinamikler performansımızı, mutluluğumuzu, huzurumuzu hatta sağlığımızı etkiliyor olabilirler.

Bu gizli dinamikleri gün ışığına çıkarma yöntemi, danışanın gruptaki diğer katılımcıları ya da sembolleri kullanarak odaklanılacak sistemin temsili bir dizimini oluşturması şeklindedir. Bu sayede ilgili sistemin yaşayan bir modeli oluşturulmuş olur ve çalışma bu model ile yürütülür.

Uygulayıcı, ortaya çıkan dinamiğin doğru düzene oturtulması ve kişinin bunlarla uyumlu hale gelmesi için gereken çalışmaları yönetir. Odaklanılan sistemin tamamı için daha yeni, daha doğal ve iyileştirici bir dengeye ulaşılır.

Grup halinde ya da bireysel olarak yapılabilen bu çalışma, eğitimli “Osho Aile Dizimi” uygulayıcıları tarafından yönetilmektedir.