Algınızı Değiştirin, Hayatınızı Değiştirin.
'Algıyı yeniden çerçeveleme tekniği', kavramları farklı görmeyi sağlayan güçlü bir tekniktir.

Algılar; tecrübeler, travmalar, çözümlenmemiş hisler, inançlar ve daha birçok etmenden oluşur. Bir konuyu algılama şeklimiz duygularımızı yaratır, duygularımız ise hayattaki performanslarımızın sebebidir.

Eğer yaşamımızın iş, ilişki, başarı, sağlık vb. herhangi bir alanındaki performansımız sorunlu ise, sürekli bizi mutsuz eden aynı sonuca farklı yollardan bile olsa ulaşıyorsak sebep en kökünde bu durumu yaratan algının sorunlu olmasıdır. Örneğin; işimiz doğası gereği yüksek tempolu ve konsantrasyon gerektiren bir iş olabilir ama bu durumu stres yapmak, dolayısı ile vücut kimyamızı bizi yoracak şekilde çalıştırmak yani 'tükenmek' ağırlıklı olarak işimizi algılama şeklimizle ilgilidir. Çünkü algı kalıpları her
zaman bir takım körelticilerle birlikte gelirler, bunlar görüş açımızı daraltırlar. Algıyı yeniden çerçeveleme tekniği ile bu körelticiler esnetilir; böylece mevcut sorunu aşmak için gerekli aksiyonları
almayı sağlayacak duygu durumuna sahip oluruz.

Seanslar, kişinin algısının değişme süresi ile doğru orantılı olarak 90 dakikaya kadar sürebilmektedir.