Fiziksel ve Zihinsel Enerjinizi Öğrenin
‘Bioelektrografi’ biyolojik objeleri (özellikle insan parmaklarını) görüntüleme cihazının üzerindeki yüksek yoğunluklu elektro manyetik alana sahip lense yerleştirerek elektro-fotonik salınımlarının görüntülenmesi, kaydedilmesi ve analiz edilmesi işlemidir. Bir başka deyişle, objenin etrafındaki hava ionize olur ve plazmaya benzer bir elektro-fotonik ışıma yayar. Bu ışıma aynı zamanda ‘Kirlian Etkisi’ olarak da bilinmektedir.

Canlı olmayan objeler etrafındaki ışıma neredeyse sabittir, anahtar parametreleri %2 den daha fazla değişkenlik göstermez, halbuki bilinçli ve canlı olan objelerın etrafındaki ışıma önemli derecede hareketli ve değişkendir. Bu değişiklikler objenin belli durumlarını ifade etmektedir ve objenin bilinç aktivitesine dair oldukça fazla ve hayret verici bilgi içerir. Özellikle Rus fizikçilere gore ‘yaşam’ prosesi, akıllı ve tutarlı elektronik enformasyon transferi demektir. İnsanlarda bu enformasyonun görüntüsü parmak uçlarının etrafında oluşan ışıyan plazmada mevcuttur.

Yöntem
Kişi parmaklarını sırayla bioelektrografi kamerasının üzerindeki lensin üzerine dokundurur. Dokunma esnasında, milisaniyeden daha kısa bir süre, parmak uçlarının dokunduğu lense hissedilemeyen düşüklükte bir akım gönderilir. Bu uyarıcı akıma cevap olarak permakların etrafında değişken ışık enerjisi fotonlarından oluşan ‘elektron bulutu’ meydana gelir. Bu oluşumun, insan gözü tarafından görülemeyen elektronik ‘parlaması’, görüntülemeyi yapan kamera sistemi tarafından yakalanır, kaydedilir, tercüme edilir ve grafik sunumlar şeklinde enerji, stress ve canlılık değerlendirmesi olarak sunulur.
Çok iyi bilindiği üzere, tek bir damla kandan vücudun bir çok işlevi ile ilgili çok değerli veriler elde edilebilmektedir. Benzer bir bakış açısıyla, insan vücudunun farklı bölümlerinin (genelde 10 parmak ucunun) etrafında oluşan plazma ‘parlaması’ nın kaydedilmesinden neredeyse tüm organlar ve fonksiyonlar ile ilgili bilgi edinilebilmektedir.

Bioelektrogram’ın tüm bölümleri, tüm zihin ve vücut sistemi ile ilgili bilgiler barındırmaktadır. Ne kadar çok bölüm incelenirse o kadar güvenilir ve kesin bilgiye ulaşılması mümkündür. Bugüne dek yaratılmış en güvenilir ve gelişmiş bioelektrogram bulgu sistemi 10 parmak ucundan yapılan görüntülemedir.

Rusya, Almanya ve Brezilya’da bu yöntemle yapılmış yıllarca süren klinik deneyler sonucunda vücudumuz etrafındaki elektronik ‘veri’ değiş tokuşu hakkında şaşırtıcı bilgilere ulaşılmıştır. Bu yöntem aracılığı ile doğu tıbbında kullanılan meridyen ve akupunktur sistemi modern tıp alanında mükemmel bir anlam kazanmaya başlamıştır.

Bioelektrografi Uygulama Alanları
Bioelektrografi beden ve zihnin işlev bozukluklarını fiziksel semptomlar belirgin olmadan çok uzun zaman önce tespit edebilen çok güçlü ve kapsamlı bir bulgu yöntemidir. Bugün bioelektrogramlardan enfeksiyon, enflamasyon, kanser, stress, depresif durumlar, beynin farklı bölümlerinin aktiviteleri, (hatta) belli duygular vb. şaşırtıcı doğruluk oranlarıyla tespit edilebilmektedir. Bioelektrografinin bulgu potansiyeli ve imkanları kullanılarak acil müdahaleye ya da ameliyata gerek kalmadan önce önleyici müdahaleler için veri toplamak mümkündür.

Bioelektrografinin bir başka önemli özelliği ise bizi daha mutlu, daha enerjik ve daha uyanık tutmaya yarayan vücüdumuzun informasyon iletimini geliştiren yolları tespit etmesidir.

Seans Süresi
İncelemenin toplam süresi maksimum 60 dakikadır.

Not: Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışınız.